برنامه کلاسهای تقویتی
 

برنامه كلاسهاي تقويتي دبیرستان

نوبت اول -  سال تحصيلي 97 ـ 96

ايام هفته

پايه هفتــم

پايه هشتـــم

شنبه
   
 

یک شنبه

   

دوشنبه

 

   

سه شنبه

   

چهارشنبه

 

   

پنج شنبه

   
 

 

 
 
     
 
نقشه سایت