درج مطلب
 

بسمه تعالی

دبیرستان نبوت درنظر دارد جهت تحقق اهداف ابتدایی خود در زمینه آماده سازی سطح علمی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های مختلف ، شروع به برگزاری آزمون های داخلی کند .لازم به ذکر است که  بودجه بندی مشخص و نمونه سوالات استاندارد برای این آزمون ها باعث تمایز و برتری این آزمون ها نسبت به سایر آزمون ها گردیده است .

بوجه بندی و زمان برگزاری این آزمون ها مطابق جدول زیر خواهد بود :

** زمان شروع تمامی آزمون ها ساعت 15،  به مدت 2 ساعت می باشد.

علوم

ریاضی

زبان

عربی

ادبیات

تاریخ آزمون

شماره آزمون

             
             
             
             
             
             
             

 

 
 
     
 
نقشه سایت