دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
درج مطلب
 
کی از بهترین روش های آمادگی برای تست زدن در وهله ی اول آن است که پس از خواندن هر مبحث تست های آن مبحث را در زمان مقرر بزنیم. یعنی وقتی درسی را خواندید و خود را آماده دیدید برای خود تست هایی را مشخص و زمانی معین کنید و در آن زمان معین تست ها را بزنید. مثلا اگر برای درس ریاضی ۳۰ تست مشخص کرده اید، ۴۵ دقیقه وقت گذاشته و آن ها را بزنید ممکن است در ابتدا از این ۳۰ تست فقط چندتا را بزنید.

 
ولی اصلا اهمیت ندارد زیرا در کنکور به جز معلومات و آگاهی که شرط لازم این آزمون است سرعت عمل شرطی کافی می باشد چون شما هر چقدر خوب بخوانید و خوب تسلط داشته باشید با این حال اگر سرعت عمل نداشته باشید موفق نخواهید بود. پس، از همان روز اول تست زدن را با زمان یاد بگیرید. 
 
 
     
 
نقشه سایت