درج مطلب
 

به نام ایزد منان

اینک که ابر وباد و مه وخورشید وفلک دست به دست هم داده اند که زمینه ساز رشد وپویایی فرزندان این آب و خاک ومهمانان کشور همسایه مان باشند، شایسته است با عشق وایثار وهمدلی باغبانان غیور وکار و تلاش مضاعف گل های خوش رنگ وبوی بوستان سیدالشهداء با عنایت به نکات زیر ،پله های موفقیت را یکی پس از دیگری پیموده وپرچم سربلندی را بر بلندای قله های افتخار به اهتراز در آوریم .

الف) برنامه های دبیرستان پسرانه نبوت

به لطف خداوند تبارک وتعالی وتلاش بی شائبه ی معاونین ودبیران محترم دبیرستان ، تمهیدات زیر در راستای اهداف نظام آموزش وپرورش در زمینه ای تربیتی وتحصیلی اندیشیده شده است.

 1. تلاش در جهت ارتقاء کیفیت پرورشی وآموزشی با بهره جستن از همکاری کادر اجرایی متعهد ومجرب ،مساعدت مربیان فرهیخته و مؤمن وهمیاری اولیاء دلسوز وکاردان .....
 2. تشکیل شورای مدرسه وبررسی کارشناسان مسایل تربیتی ، تحصیلی دانش آموزان به منظور ترویج نوآوری ودستیابی به اهداف والای علمی واخلاقی .
 3. ارائه تقویم اجرایی (برنامه هفتگی ، جلسات شورای دبیران شورای دانش آموزی انجمن اولیاء و مربیان کلاس های آموزش خانواده)
 4. برپایی اردوهای فرهنگی تربیتی (زیارتی ، سیاحتی یک یا چند روزه ی درون و برون شهری
 5. ایجاد شرایط مناسب برای رشد وشکوفایی استعدادهای غیر درسی دانش آموزان با حضور در مسابقات علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی
 6. برگزاری جلسات منظم انجمن اولیاء ومربیان برای همفکری خانه ومدرسه در خصوص امور پرورشی ، اخلاقی وتحصیلی دانش آموزان جهت رفع مشکلات احتمالی
 7. تشکیل کلاسهای آموزش خانواده با حضور اساتید فن در راستای دانش افزایی اولیای محترم وپاسخگویی به سوءالات آنها.
 8. برنامه ریزی به منظور آموزش سیره معصومین(ع) ، آشنایی با احکام دین در کلاسهای پرورشی ودینی و استفاده مطلوب از زمان بین صلاتین برای آموزش های لازم به دانش آموزان.

 

 

ب ) انتظارات از اولیاء

 1. ارتباط حضوری (حداقل ماهی یکبار) با معاونین ، مشاور ودبیران مربوطه جهت اشراف به وضعیت آموزشی وتربیتی فرزندان.
 2. شرکت فعال در جلسات اعلامی از سوی آموزشگاه (همایش ها، انجمن اولیاء ومربیان و ...) وایفای نقش مثبت در جلسات مربوطه
 3. نظارت بروضعیت ظاهری ، رفت و آمد وحضور به موقع فرزندان در جلسات و آزمون ها.
 4. نظارت به انجام وظایف دانش آموز وملاقات با دبیران به منظور رفع مشکلات احتمالی (با هماهنگی معاون مربوطه)

ج ) وظایف دانش آموزان

 1. حضور شاداب ، آراسته (مطابق آئین نامه انضباطی ) وبه موقع در مدرسه وشرکت فعال در مراسم آغازین .
 2. انجام تکالیف محوله وتمرینات مشخص شده از سوی دبیران .
 3. رعایت انضباط در کلاس ، حیاط ، نمازخانه وسایر فضاهای مدرسه ورعایت هنجارهای مذهبی واجتماعی
 4. رعایت احترام به کادر اجرایی، دبیران ، خدمتگزاران وهمکلاسی ها
 5. حضور فعال در نماز جماعت وسایر مراسم مذهبی وملی .
 6. رعایت بهداشت فردی وتلاش در جهت حفظ بهداشت ونظافت مدرسه.

 

امید است در سالی که به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل  مزین شده ، با همدلی وهمکاری خانه ومدرسه،توفیقات چشمگیری در ابعاد تربیتی ، آموزشی ، انضباطی حاصل گردد.   ان شاءالله

 
     
 
     
درج مطلب
 

هدف : توسعه مشاركت دانش آموزان در مدرسه       

رديف

راهبرد

(ملاك )

نام فعاليت

(شاخص)

نشانگر

(واحد سنجش)

وضعيت موجود

وضعيت

مورد انتظار

زمانبندي اجرا

(ماههاي سال)

مسئول اجرا

اعتبار به هزار ريال

محل تأمين بودجه

اقدامات اجرايي تحقق فعاليت

1

فراهم آوردن بستر هاي مورد نياز جهت شكل گيري و استفاده بهينه از تشكيل شوراها و شوراي دانش آموزي

تشكيل و فعاليت شوراي دانش آموزي و كميته هاي ذيل آن- تشكيل انجمن هاي ورزشي دانش آموزان

تعداد كميته ها

2 كميته

6 كميته

آبانماه تا اسفند ماه

مربي و معاون پرورشي

 

كمكهاي مردمي و خيرين

 • برگزاري جلسه توجيهي جهت دانش آموزان
 • تشويق دانش آموزان جهت شركت در كميته ها
 • اشتفاده از دانش آموزان خلاق در اداره كميته ها

2

فراهم آوردن زمينه مشاركت دانش آموزان در امور مدرسه

برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي دانش آموزان براي آشنايي آنان با ضروروت مشاركت در اداره امور مدرسه

تعداد جلسات

1

5

تا پايان اسفند ماه

مربي تربيت بدني و معاون پرورشي

 

سرانه

 • طرح موضوع در جلسه شوراي معلمان و استفاده از نظر همكاران

 

3

بهره گيري از مشاركت اوليا در آمور مدرسه

بهره گيري از دانش آموزان درنياز سنجي ميزان مشاركت

ميزان مشاركت

0

20

در طول سال تحصيلي

مدير و معاونين

 

كمكهاي مردمي

 • تشويق دانش آموزان به مشاركت

4

ميزان مشاركت و موفقيت دانش آموزان در امور تحصيلي تربيتي مطالعه و پژوهش جشنواره ها ومسابقات (علمي...

ارتقا و و پيشرفت معدل كلاسي -

ميزان پيشرفت

60%

90%

در صول سال تحصيلي

مدير و معاونين

 

كمكهاي مردمي

 • تشويق دانش آموزان مطالعه و پيشرفت
 
 
     
 
     
منوی سمت راست
 
 
     
 
نقشه سایت