دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
آقای ناطقی معاونت آموزشی
آقای اطمینان معاونت پرورشی
     
آقای فراهانی معاونت انضباطي
  آقای جمیل پناه معاونت پرورشی
 
 
     
 
  ارسال پیام جهت کادر اجرایی دبیرستان
گیرنده
 
 
     
نقشه سایت