دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
  فعالیتهای بهسازی دبیرستان  
  جشن ستارگان(تقدیر از دانش آموزان برتر علمی ،ورزشی،پرورشی)  
  مقام های ورزشی دبیرستان نبوت در سال تحصیلی 95-94  
  دبیرستان نبوت در سال تحصیلی 95-94