کلید های موفقیت

 

از اشتباهات درس بیاموزیم
داستان معروفی از تام واتسون بنیان گذار شرکت (آی .بی . ام) نقل میکنند که یکی از کارکنانش اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ ده میلیون دلار به شرکت ضرر زد. این کارمند به دفتر واتسون احضار شد و پس از ورود گفت :تصور میکنم باید از شرکت استعفا دهم .
تام واتسون گفت:شوخی میکنید که همین الان مبلغ ده میلیون دلار بابت آموزش شما پول داده ایم.

 

 

 

همیشه یک گام به جلو

روزی دو شکار چی برای شکار به جنگلی میروند در حین شکار ناگهان خرس گرسنه ای را می بینند که قصد حمله به انها را دارد .با دیدن خرس هر دو پا به فرار می گذارند در حین فرار ناگهان یکی از انها می ایستد و وسایل خود را دور می اندازد و کفشهایش را در می اورد دوستش با تعجب از او می پرسد :فکر میکنی با این کار از خرس گرسنه سریع تر خواهی دوید ؟
او میگوید:از خرس نه  ولی از تو سریعتر خواهم دوید و در این صورت خرس اول به تو میرسد و تو را می خورد و من میتوانم فرار کنم.

 
     
 
نقشه سایت