شرح وظایف عوامل اجرایی دبیرستان
   
     
 
     
شرح وظایف معاون اجرایی
 

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبيرستان پسرانه نبوت (دوره اول)

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : معاون اجرايي

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    ،    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت   مدیر   انجام مي دهد :

ـ          همكاري و ايجاد تعامل با ساير معاونين و كاركنان مدرسه جهت  اجراي صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه

ـ          همکاری و مشاركت با ساير کارکنان، دانش‌آموزان و اولیای آن ها در بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه

ـ          همكاري با ساير كاركنان مدرسه درجهت  اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه براساس ضوابط و مقررات

ـ          همكاري و مشاركت  با مدير و ساير كاركنان در ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفايي استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آن ها.

ـ          همکاری در  تهیه  و تنظيم برنامه‌ سالانه آموزشی، تربيتي و اداري مدرسه  و اجراي شايسته آن با رعایت ضوابط و مشارکت اولیاء، کارکنان، دانش‌آموزان

ـ          تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری

ـ          همكاري با مدير مدرسه در سازماندهي نيروي انساني

ـ          برنامه ریزی ، اقدام و تسهيل ايفاي نقش مؤثر آموزشي و تربیتی سایر کارکنان مدرسه

ـ          همكاري در مراقبت و كنترل بر رفتار ، کردار و حضور و غیاب دانش آموزان و اطلاع رساني به موقع به اولياء آنان

ـ       نظارت برحسن انجام فعاليت ها و  وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها براساس ضوابط ، همچنين شناسايي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شايسته معرفي به مدير

ـ       همکاری در برنامه ريزي، نظارت و اجرای فعاليت‌هاي عمومي و فراگير مدرسه  نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت‌هاي قرآنی ، علمي ، آموزشي فرهنگي، هنري و ورزشي و... ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی

ـ       همكاري در مديريت و نظارت بر تأمین شرایط ایمنی و بهداشتی دانش‌آموزان و محيط مدرسه و اقدام درجهت پیشگیری از بیماری‌ها، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نظارت بر تغذیه میان وعده دانش آموزان

ـ          خودآموزي، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم به منظور بالابردن سطح آگاهي و مهارت هاي

ـ          برنامه ریزی ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء آنان

ـ          حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و خروج  پس از خارج شدن تمامي دانش آموزان از مدرسه

ـ       برنامه ریزی و تشکیل جلسات شوراي  مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای دانش آموزی و ...) وهمكاري در تشكيل گروه های درسي و  شورای معلمان و هم چنين زمینه سازی برای حضور فعال اعضا

ـ          همكاري در آماده سازی فضا و تجهیزات آموزشي مورد نياز قبل از آغازسال تحصیلی و نظارت بر حسن استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی توسط معلمان و دانش­آموزان

ـ          برنامه ریزی و اقدام به منظور ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط

ـ          اقدام به منظور تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان در زمان مقرر

ـ          اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و ... ارجاعی از سوی مدیر و اطلاع رساني به ساير كاركنان

ـ          تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت های انجام شده برابر وظايف محوله جهت ارائه به مدیرمدرسه

ـ          نظارت و مراقبت بر فعاليت ها و رفتار دانش آموزان در ساعات تفريح و در مواقع عدم حضور دبير در كلاس درس

ـ          پاسخگویی به والدین، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعین به مدرسه در راستای تکریم ارباب رجوع

ـ          حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و همکاری با سایرکارکنان برای انجام وظایفشان در غیاب آنان

ـ          نظارت و مراقبت مستقيم بر پوشش و  حجاب دانش آموزان و كاركنان مدرسه

ـ          اقدام به توجيه و آشناسازي دانش آموزان با آيين نامه ي انضباطي ، مقررات مدرسه و مسائل ديني

ـ       برنامه ريزي و اقدام برای بهبود وضعیت دانش آموزان داراي ناهنجاری‌های رفتاری - اخلاقی، نارسایی‌های جسمانی و مشکلات خانوادگی با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آن ها به مدیر  جهت اقدامات مقتضی

ـ          همكاري با مدير درنظارت بر كار و فعاليت هاي خدمتگزاران ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدارس

ـ          تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت‌های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

ـ          بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های مدرسه و اجرای دقیق اتوماسیون اداری تحت وب مدرسه

ـ          تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه درصورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

ـ          انجام كليه امور مربوط به كار با سامانه‌هاي الكترونيكي (بكفاي تحت وب، دانش‌آموزي و ...)

  • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

                        

 
     
 
نقشه سایت