منوی سمت راست
 
 

تصویر گردان

 
درج مطلب
هنگام ورود از در ورودی دبیران دبرستان رو به روی شما سالن غذا خوری قرار دارد.
این سالن دارای نه میز و بیست نیمکت سه نفره است که گنجایش پذیرایی از حداقل 60 دانش آموز را داراست.
در انتهای سالن غذاخوری یک آب سرد کن و یک روشویی تعبیه شده تا دانش آموزان بتوانند از آنها استفاده کنند