دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
معرفی مکان های دبیرستان
   
     
 
  اتاق مدیریت
 
  درج مطلب  
این اتاق در طبقه ی اول در کنار اتاق دبیران قرار دارد.
این اتاق محل کار مدیر دبیرستان آقای دکتر مرادی می باشد.
 
     
 
 
     
نقشه سایت