معرفی مکان های دبیرستان
   
     
 
     
اتاق مدیریت
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
این اتاق در طبقه ی اول در کنار اتاق دبیران قرار دارد.
این اتاق محل کار مدیر دبیرستان آقای دکتر مرادی می باشد.
 
 
     
 
نقشه سایت