معرفی فضاهای دبیرستان
 
 

اتاق دبیران

 
درج مطلب
این اتاق در طبقه ی اول ساختمان دبیرستان و در کنار اتاق مدیریت قرار دارد.
این اتاق دارای 14 صندلی برای دبیران است و 33 کمد جهت استفاده ی دبیران در این اتاق تعبیه شده است.