منوی سمت راست
 
 

تصویر گردان

 
درج مطلب
این اتاق در طبقه ی اول ساختمان دبیرستان و رو به روی اتاق دبیران قرار دارد.
این اتاق محل کار سه نفر از معاونین به نام های آقای ناطقی،آقای اطمینان و آقای زارع زاده است.
اتاق کار اقای فراهانی یکی دیگر از معاونین دبیرستان در طبقه ی دوم و در انتهای سالن قرار دارد.