دانش آموزان ممتاز کلاس 7/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  عرشیا اعلاء بیگی 20 1 1
2
 سیدعلیرضا بیات
20 1 1
3  مهبد خیرآبادی 20 1 1
4  احسان روح روان 20 1 1
5  محمدمهدی سامنی 20 1 1
6  متین قرائی 20 1 1
7  امیرحسین شعبانعلی 20 1 1
8  صدرا صادقی 20 1 1
9  حمیدرضا ایزدی 19/93 2 2
10  حسین دلیجانی 19/79 3 5
11  آریا یزدی 19/79 3 5
12  سیدپرهام حسینی 19/71 4 6
13  دانیال رجبی 19/71 4 6
14  آرمین سلطانی 19/71 4 6
15  امیرحسین زندی 19/64 5 7
16  محمدامین کشوری 19/64 5 7
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت