دانش آموزان ممتاز کلاس 7/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  حمیدرضا بور  20 1 1
2
 رهام پاکروان
20 1 1
3  فواد حاجی نوروزی 20 1 1
4  ماهان روزبهی   20 1 1
5  عرفان معصومی 20 1 1
6  محمدرضا نصرت جو 20 1 1
7  محمدحسین جنگی 19/93 2 2
8  بهراد رجبی 19/93 2 2
9  علیرضا قلاوندی 19/93 2 2
10  امیرعلی نصیر دیوانی 19/93 2 2
11  محمد طاها واحدی 19/93 2 2
12  علیرضا ناسخیان  19/86 3 3
13  امیرحسین قنبری 19/85 4 4
14  سیدمحمدآرین مدنی 19/79 5 5
15  سیدعلیرضا هاشمی 19/79 5 5
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت