دانش آموزان ممتاز کلاس 8/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی ابراهیمی   20 1 1
2
 محمدمهدی جعفری
20 1 1
3  امیرحسین حجاری 20 1 1
4  سالار رفعت خواه 20 1 1
5  محمدحسین صادقپور 20 1 1
6  عرشیا عادل نژاد 20 1 1
7  علی فتحی پور 20 1 1
8  محمدپارسا داورزنی 20 1 1
9  محمدعرفان مبینی 19/86 2 3
10  فرنام مخلص آبادی 19/86 2 3
11  یوسف جوکار 19/79 3 4
12  عرفان دشتی 19/79 3 4
13  فراز مظفری 19/71 4 5
14  سپنتا سمیعی 19/57 5 7
15  محمدحسین کاظمی 19/57 5 7
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت