دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1400-1399
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  بنیامین افکاری 20 1 1
2
 معین عباس زاده
20 1 1
3  محمدکسری گرامی 20 1 1
4  وهاب مقتدائی  20 1 1
5  امیرمهدی امیری 19/93 2 2
6  علی قربانی 19/93 2 2
7  محمدارشیا پاشا 19/86 3 3
8  علی روحانی منش  19/86 3 3
9  مرتضی روستائی 19/71 4 5
10  سالار کربلائی 19/71 4 5
11  امیرمهدی آقائی 19/64 5 6
12  حمیدرضا زهره وند 19/64 5 6
13  یونس شعبانی 19/64 5 6
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت