دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش برشوئی 20 1 1
2
 ماهان جیه وانی
20 1 1
3  امیررضا چشمی 20 1 1
4  محمدامین زمانی 20 1 1
5  سید پارسا متشرعی 20 1 1
6  امیرعباس یزدانی نژاد 20 1 1
7  پویا یوسف سفری 20 1 1
8  امیرمحمد زرگر 19.93 2 2
9  سامان هادی 19.93 2 2
10  حسن رحیمی جعفری 19.79 3 4
11  امیرمحمد مظاهری 19.79 3 4
12  امیرعلی بهرامی 19.71 4 5
13  سینا صانعی 19.71 4 5
14  مانی مستجیری 19.71 4 5
15  محمد رئیسی مزدآبادی 19.64 5 6
 
 
  تصاویر رتبه های اول   
     
 
  تصاویر رتبه های دوم الی پنجم  
     
 
 
     
نقشه سایت