دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدپارسا ارجمندی 20 1 1
2
 سید ایلیا اردستانی
20 1 1
3  سید سبحان ارشی 20 1 1
4  آرمین حسنی فیروز آبادی 20 1 1
5  سید امیر پارسا حسینی 20 1 1
6  علی دهقان نژاد 20 1 1
7  رامین رجبی 20 1 1
8  علی زین الدین 20 1 1
9  محمدمهدی صیامی 20 1 1
10  پویا عسگری 20 1 1
11  شایان فتحعلی 20 1 1
12  علیرضا فرشباف 20 1 1
13  آرمین مردانشاهی 20 1 1
14  سیدمحمدمهدی مشهدی 20 1 1
15  ابوالفضل راه برشمالی 19.86 2 3
16
 علی نجاری
19.86 2 3
17  مانی دستور 19.79 3 4
18  مهرداد فراهانی 19.79 3 4
19  امیرحسین طهماسبی 19.71 4 5
20  محمدمهدی معرف 19.64 5 6
 
 
  تصاویر رتبه های اول  
     
 
  تصاویر رتبه های دوم الی پنجم  
     
 
 
     
نقشه سایت