دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/4
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 سید محمدرضا ترابی
20 1 1
2
  محمد جواد سعیدیان
20 1 1
3  شایان حیدریان 19.86 2 3
4  امیرارشیا سیفی 19.86 2 3
5  علیرضا فراهانی 19.86 2 3
6  مانی خلیلی 19.79 3 4
7  شایان میدانشاهی 19.79 3 4
8  سعید سعیدی 19.71 4 5
9  ابوالفضل همدمی 19.57 5 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز   
     
 
 
     
نقشه سایت