دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/5
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ایلیا آقارضی 20 1 1
2
 حسین آیینه وند
20 1 1
3  سیدامین جباری 20 1 1
4  فرشاد جلینی 20 1 1
5  پارسا حسین خان ارباب 20 1 1
6  مهیار رحیمی 20 1 1
7  علی رزم آراء 20 1 1
8  دانیال شهریار 20 1 1
9  امیرحسین کرمانی حبیب آبادی 20 1 1
10  عرفان گودرزی 20 1 1
11  سینا مخدوم زاده 20 1 1
12  حسین نظری 20 1 1
13  امیرمحمد صدر مغانی 19.93 2 2
14  عباس فقیهی 19.86 3 3
15  فرشاد مرزبان 19.86 3 3
16  ابوالفضل میرزائی 19.86 3 3
17  آرین حسین پورمطلق 19.79 4 4
18  پرهام پورمرادی 19.71 5 5
19  آرین قلی زاده بیرون 19.71 5 5
 
 
  تصاویر رتبه های اول   
     
 
  تصاویررتبه های دوم الی پنجم   
     
 
 
     
نقشه سایت