دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1   امیرمهدی خسرو آبادی 20 1 1
2
 محمدامین سلیمانی
20 1 1
3  علیرضا عاشق حسینی 20 1 1
4  سید محمدرضا محمودی 20 1 1
5  امیرحسین میروکیلی 20 1 1
6  آرمین نظرلو 20 1 1
7  یاسین وکیلی 19.93 2 2
8  امیرمهدی اکبری 19.86 3 3
9  محمدایمان باغ حماطی 19.86 3 3
10  محمدحسین حاتمی 19.79 4 4
11
 سید امیرمحمد موسوی
19.79 4 4
12  امیرحسین شورشینی 19.71 5 5
 
 
  تصاویررتبه های اول  
     
 
  تصاویر رتبه های دوم الی پنجم  
     
 
 
     
نقشه سایت