دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/2
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدمهدی اسدزاده 20 1 1
2
 امیرحسین بنی اردلانی
19.86 2 3
3
 پوریا غنجی فشکی
19.86 2 3
4  محمدرضا راعی دهقی 19.79 3 4
5  رضا بهمنی 19.71 4 5
6  علی حلومی همدانی 19.71 4 5
7  پارسا پیری 19.57 5 7
8  بردیا درویش 19.57 5 7
9
 محمدمهدی رفیعی طرقی
19.57 5 7
10   مانی نیکبخت 19.57 5 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز   
     
 
 
     
نقشه سایت