دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/1
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی خسروآبادی 20 1 1
2
 سیدمحمدرضا محمودی
20 1 1
3  علی زین الدینی 19.93 2 5
4  محمدحسین جعفری 19.86 3 10
5  آرمین حسنی فیروز آبادی 19.86 3 10
6  امیرحسین کرمانی 19.86 3 10
7  محمدپارسا ارجمندی 19.79 4 20
8  مهیارافتخاری زاده 19.79 4 20
9  علیرضا عاشق حسینی 19.79 4 20
10  علی رزم آراء 19.64 5 35
 
 
  دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت