دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3
5
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش تهمتن 20 1 1
2
 علیرضا متقی
20 1 1
3  امیرحسین گرجی 20 1 1
4  محمدمهدی کمالی 19.86 2 16
5  امیرحسین محمدی 19.57 3 27
6  سینا حجتی زاده 19.43 4 33
7  یزدان برزوئی 19.36 5 35
8  علی مجیدی 19.36 5 35
9  آرین محمدخانی 19.36 5 35
 
 
  دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت