دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا یزدان مهر 20 1 1
2
 علیرضا صادقی پری
20 1 1
3  امیرمحمد تدین 19.86 2 16
4  کیارش قنبرزاده 19.71 3 21
5  عماد اعظمی 19.57 4 27
6  امید شریفیان 19.57 4 27
7  حسین مجلسی 19.50 5 30
 
 
  دانش آموزان ممتاز   
     
 
 
     
نقشه سایت