دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/4
دانش آموزان ممتاز نوبت اول96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سید محراب بنی هاشمی 20 1 1
2
 علی دهقان نژاد
19.93 2 5
3  مهبد عابدینی 19.86 3 10
4  فرشاد مرزبان 19.86 3 10
5  امیرحسین میر وکیلی 19.86 3 10
6  سیدمهرشاد بنی هاشمی 19.79 4 21
7  پویا حاتمی 19.71 5 32
8  عرفان گودرزی 19.71 5 32
 
 
  دانش آموزان ممتاز   
     
 
 
     
نقشه سایت