دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  رضا بهمنی  20 1 1
2
 رهام جعفری
20 1 1
3  امیررضا چشمی 20 1 1
4  پوریا غنجی 20 1 1
5  محمد باجلان 19.93 2 2
6  پویا عیوق 19.93 2 2
7  پدرام نادری 19.93 2 2
8  عرفان برهان 19.86 3 3
9  پارسا پیری 19.86 3 3
10  مانی مستجیری 19.86 3 3
11
 علیرضا ساسانی
19.79 4 4
12  سیدپویا فردوسی 19.79 4 4
13  رضا محمدعلی پور 19.71 5 5
 
 
  تصاویر دانش آموزان رتبه 1و 2  
     
 
  تصاویردانش آموزان رتبه3 الی5  
     
 
 
     
نقشه سایت