دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پویا ابراهیمی 20 1 1
2
 محمدمعین احسانی
20 1 1
3  محمدپارسا ارجمندی 20 1 1
4  محمدحسام بنازاده 20 1 1
5  آرمین حسنی فیروزآبادی 20 1 1
6  حسین خوش انصاف 20 1 1
7  علی سلطانی 20 1 1
8  محمدامین سلیمانی 20 1 1
9  امیرحسین شورشینی 20 1 1
10  امیرحسین فرج زاده 20 1 1
11
 آرین محققی
20 1 1
12  محمدامین مقتدرگرده 20 1 1
13  علی نجاری 20 1 1
14  آرمین نظرلو 20 1 1
15  مهیار رحیمی 19.93 2 2
16  محمدرضا تراب نژاد 19.86 3 3
17  محمدمهدی صیامی 19.86 3 3
18  محمدسبحان بیات 19.79 4 4
19  ابوالفضل راه برشمالی 19.79 4 4
20  سهیل بابایی 19.71 5 5
21  مهرداد فراهانی 19.71 5 5
 
 
  تصاویردانش آموزان رتبه 1  
     
 
  تصاویردانش آموزان رتبه2الی5 2الی5  
     
 
 
     
نقشه سایت