دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/3
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرعلی امجدیان 20 1 1
2
 آرش برشوئی
20 1 1
3  ماهان جیه وانی 20 1 1
4  شایان حیدریان 20 1 1
5  ماهان رمضانی 20 1 1
6  محمد رئیسی مزدآبادی 20 1 1
7  امیرمحمد زرگر 20 1 1
8  محمدامین زمانی 20 1 1
9  محمدجواد سعیدیان 20 1 1
10  امیرحسین فراست 20 1 1
11
 علیرضا فراهانی
20 1 1
12  سینا محب نویری 20 1 1
13  علیرضا مرادی 20 1 1
14  سیدعلیرضا موسوی 20 1 1
15  شایان میدانشاهی 20 1 1
16  سامان هادی 20 1 1
17  محمدطاها شاعرپور 19.93 2 2
18  متین خادمی راد 19.86 3 3
19
 حسن رحیمی جعفری
19.86 3 3
20  علی سام محمودی هاشمی 19.86 3 3
21
 کیارش مزینانیان
19.79 4 4
22
 سیدمحمدسجاد بهشتیان
19.71 5 5
23
 محمدعلی سیه پر
19.71 5 5
24
 نیما قاسم زاده
19.71 5 5
 
 
  تصاویر دانش آموزان رتبه اول  
     
 
  تصاویر دانش آموزان رتبه 2 الی 5  
     
 
 
     
نقشه سایت