دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ایلیا آقارضی 20 1 1
2
 مهیار افتخاری زاده
20 1 1
3  سیدامین جباری 20 1 1
4  محمدحسین جلالی 20 1 1
5  سیدامیرپارساحسینی 20 1 1
6  محمد خدنگی زوارهء 20 1 1
7  آترین رحیمی 20 1 1
8  امیرشایان صالحی راد 20 1 1
9  سینا صولتیان 20 1 1
10  مهبد عابدینی 20 1 1
11
 شایان فتحعلی
20 1 1
12  کیارش فراهانی مهر 20 1 1
13  عباس فقیهی 20 1 1
14  عرفان قاسمی 20 1 1
15  عرفان گودرزی 20 1 1
16  مانی منتهائی 20 1 1
17  امیرحسین میروکیلی 20 1 1
18  مبین یعقوبی مقدم 20 1 1
19
 سیدمحمد فرید دریاباری
19.86 2 2
20  مهرگان شایگان 19.79 3 3
21  متین فروتن 19.71 4 4
22  حسین رخشنده 19.64 5 5
23  نوید قنبری 19.64 5 5
 
 
  تصایر دانش آموزان رتبه اول  
     
 
  تصاویردانش آموزان رتبه2الی5  
     
 
 
     
نقشه سایت