دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سیدارسام اجاقیان بقائی 20 1 1
2
 سیدایلیا اردستانی
20 1 1
3  سیدسبحان ارشی 20 1 1
4  علی دهقان نژاد 20 1 1
5  رامین رجبی 20 1 1
6  علی زین الدینی 20 1 1
7  محمدامین سوداگر 20 1 1
8  پویا عسگری 20 1 1
9  کیارش علایی 20 1 1
10  سامان علیزاده 20 1 1
11
 علیرضا فرشباف کتابچی
20 1 1
12  سیدمحمدرضا محمودی 20 1 1
13  آرمین مردانشاهی 20 1 1
14  مهرشاد نظری 20 1 1
15  حسین قادری 19.93 2 2
16  سیدمحمدمهدی مشهدی 19.86 3 3
17  محمدعرفان جابری 19.79 4 4
18  امیرحسین طهماسبی 19.79 4 4
19
 محمدحسین حاتمی
19.71 5 5
 
 
  تصاویردانش آموزان رتبه 1  
     
 
  تصاویردانش آموزان رتبه 2 الی5  
     
 
 
     
نقشه سایت