دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهرداد برزگر 20 1 1
2
 امیرمهدی خسروآبادی
20 1 1
3  علیرضا عاشق حسینی 20 1 1
4  محمدجواد غلامی 20 1 1
5  علیرضا کمالی شاه میری 20 1 1
6  یاسین وکیلی 20 1 1
7  فواد منوچهری واحد 19.93 2 2
8  علیرضا دهلوی 19.86 3 3
9  علیرضا عاصمی 19.86 3 3
10  سیدامیرمحمدموسوی 19.86 3 3
11
 مانی دستور
19.79 4 4
12  علی طاهرآبادی 19.79 4 4
13  فربد احمدنیا 19.64 5 5
14  محمدمهدی معرف  19.64 5 5
 
 
  تصاویر دانش آموزان اول  
     
 
  تصاویردانش آموزان رتبه2 الی5  
     
 
 
     
نقشه سایت