دانش آموزان ممتاز کلاس 7/5
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مبین کریمی نیا 20 1 1
2
 محمد نایبی
20 1 1
3  شایان برزگری 19/93 2 2
4  مرتضی روستائی 19/93 2 2
5  رامین صدیقی 19/86 3 3
6  بنیامین افکاری 19/79 4 4
7  یوسف جوکار 19/79 4 4
8  محمدارشیا پاشا 19/71 5 5
9  محمدحسین کاظمی 19/71 5 5
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت