دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  رهام جعفری 20 1 1
2
 شایان حیدریان
20 1 1
3  محمدامین زمانی 20 1 1
4  سینا محب نویری 20 1 1
5  علیرضا مرادی 20 1 1
6  سیدعلیرضا موسوی 20 1 1
7  شایان میدانشاهی 20 1 1
8  حسن رحیمی 19/93 2 2
9  ماهان رمضانی 19/93 2 2
10  مانی مستجیری 19/93 2 2
11  عرفان مصطفی خانزادی 19/93 2 2
12  علی گلشنی 19/86 3 3
13  علی حلومی  19/79 4 4
14  امیرعلی امجدیان 19/71 5 5
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه اول
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه 2 الی 5
 
 
     
 
نقشه سایت