دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش برشوئی 20 1 1
2
 ماهان جیه وانی
20 1 1
3  محمد رئیسی 20 1 1
4  پوریا غنجی 20 1 1
5  علیرضا فراهانی 20 1 1
6  امیرحسین فراست 20 1 1
7  امیرمحمد زرگر 20 1 1
8  پدرام نادری 19/93 2 2
9  علیرضا کاوه 19/86 3 3
10  سامان هادی 19/86 3 3
11  محمد یاریاری 19/86 3 3
12  رضا محمدعلی پور 19/79 4 4
13  ایلیا آقامحمدباقر 19/71 5 5
14  مانی خلیلی 19/71 5 5
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه اول
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز رتبه 2 الی 5
 
 
     
 
نقشه سایت