دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیررضا اسفندیاری 20 1 1
2
 امیرحسین بنی اردلانی
20 1 1
3  امیررضا چشمی 20
1
1
4  امیرحسین حدادنیا 20 1 1
5  محمدمهدی رفیعی 20 1 1
6  مانی نیکبخت 20 1 1
7  محمدمهدی اسدزاده 20 1 1
8  سیدامیرمهدی جلالی 20 1 1
9  سامان یوزباشی 20 1 1
10  مانی رباط میلی 19/93 2 2
11  طه فلاحی 19/93 2 2
12  محمد مهدی دستور 19/86 3 3
13  سیدپارسا متشرعی 19/86 3 3
14  امیرحسام سعیدی 19/71 4 5
15  پویا عیوق 19/71 4 5
16  محمدپرهام دستجردی 19/64 5 6
 
   
دانش آموزان ممتاز رتبه اول
   
دانش آموزان ممتاز رتبه 2 الی 5