دانش آموزان ممتاز کلاس 7/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی خسروآبادی 20 1 1
2
 سیدمحمدرضا محمودی
20 1 1
3  علی زین الدینی 19.98 2 6
4  امیرحسین کرمانی 19.95 3 10
5  مهیارافتخاری زاده 19.93 4 15
6  علیرضا عاشق حسینی 19.93 4 15
7  آرمین حسنی فیروز آبادی 19.91 5 18
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت