دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/5
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال شهریار 20 1 1
2
 سیدامین جباری
19.95 2 10
3  سیدنیما فاضلی 19.95 2 10
4  شایان فتحعلی 19.93 3 15
5  مهیار رحیمی 19.88 4 21
6  علی سلطانی 19.88 4 21
7  امیرحسین شورشینی 19.88 4 21
8  محمدرضا قاسم نژاد 19.83 5 30
9  آرین محققی 19.83 5 30
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت