دانش آموزان ممتاز کلاس 9/3  
 
5
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش تهمتن 20 1 1
2
 علیرضا متقی
20 1 1
3  امیرحسین گرجی 20 1 1
4  محمدمهدی کمالی 19.86 2 20
5  امیرحسین محمدی 19.76 3 29
6  سینا حجتی زاده 19.76 3 29
7  یزدان برزوئی 19.69 4 34
8  آرین محمدخانی 19.62 5 40
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت