دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  عرفان ربیعی 20 1 1
2
 احسان صفا شاد
20 1 1
3  محمدمهدی قهرمانی 20 1 1
4  پارسا مرتضائی فرد 20 1 1
5  مجید عباس زاده 20 1 1
6  علی مرادی 19.95 2 16
7  علیرضا هراتی 19.86 3 20
8  سالار علیزاده 19.86 3 20
9  امیرحسین باقری 19.83 4 25
10  آرین قبادیان 19.79 5 26
 
   
تصویر گردان