دانش آموزان ممتاز کلاس 7/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سید محراب بنی هاشمی 20 1 1
2
 علی دهقان نژاد
19.98 2 6
3  عرفان گودرزی 19.91 3 18
4  فرشاد مرزبان 19.91 3 18
5  سیدمهرشاد بنی هاشمی 19.88 4 21
6  مهبد عابدینی 19.86 5 28
7  امیرحسین میر وکیلی 19.86 5 28
 
 
     
 
     
 تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت