دانش آموزان ممتاز کلاس 7/2
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  حسین نظری 19.88 1 21
2
 سیدایلیا اردستانی
19.79 2 41
3  آرمین رشیدی 19.76 3 46
4  امیرمهدی اکبری 19.74 4 48
5  سینا مخدوم زاده 19.74 4 48
6  یاسین وکیلی 19.71 5 57
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت