دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا یزدان مهر 20 1 1
2
 علیرضا صادقی پری
20 1 1
3  امیرمحمد تدین 19.95 2 16
4  کیارش قنبرزاده 19.91 3 19
5  عماد اعظمی 19.86 4 20
6  امید شریفیان 19.86 4 20
7  حسین مجلسی 19.79 5 26
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت