دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1   محمدمهدی اسدزاده 20 1 1
2
 امیرحسین بنی اردلان
20 1 1
3  محمدمهدی رفیعی 19.79 2 4
4  امیرارشیا سیفی 19.71 3 5
5  محمدرضا راعی دهقی 19.64 4 6
6  امیررضا اسفندیاری 19.43 5 9
7  معید کریم نژاد 19.43 5 9
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت