دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سید سبحان ارشی 20 1 1
2
 علی دهقان نژاد
20 1 1
3  رامین رجبی 20 1 1
4  علی زین الدینی 20 1 1
5  پویا عسگری 20 1 1
6  سامان علیزاده 20 1 1
7  علیرضا فرشباف 20 1 1
8  سیدمحمدرضا محمودی  20 1 1
9  سیدمحمدمهدی مشهدی 20 1 1
10  مهرشاد نظری 20 1 1
11  سیدایلیا اردستانی 19.79 2 4
12  محمدعرفان جابری 19.71 3 6
13  امیرحسین طهماسبی 19.64 4 7
14  آرمین مرادنشاهی 19.50 5 9
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت