دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/3
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ماهان جیه وانی 20 1 1
2
 ماهان رمضانی
20 1 1
3  محمدامین زمانی 20 1 1
4  محمدجواد سعیدیان 20 1 1
5  امیرحسین فراست  20 1 1
6  سینا محب نویری 20 1 1
7  شایان میدانشاهی 20 1 1
8  محمد رئیسی 19.93 2 2
9  علیرضا مرادی 19.86 3 3
10  سید علیرضا موسوی 19.86 3 3
11  محمدطاها شاعرپور 19.79 4 4
12  امیرمحمد زرگر 19.71 5 5
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت