دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1   امیرررضا چشمی 20 1 1
2
 پدرام نادری
20 1 1
3  پوریا غنجی 19.93 2 2
4  عرفان برهان 19.79 3 4
5  رضا بهمنی 19.64 4 6
6  سیدپویا فردوسی 19.57 5 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت