دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/5
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سیدمحراب بنی هاشمی 20 1 1
2
 سیدمهرشاد بنی هاشمی
20 1 1
3  علی رشیدی 20 1 1
4  آرش شکیبا فرید 20 1 1
5  امیرمحمد صدر مغانی 20 1 1
6  سیدنیما فاضلی 20 1 1
7  سینا مخدوم زاده 20 1 1
8  فرشاد مرزبان 20 1 1
9  حسین نظری 20 1 1
10  دانیال شهریار 19.93 2 2
11
 ابوالفضل میرزائی
19.93 2 2
12  عرفان زینلی 19.86 3 3
13  امیرحسین کرمانی 19.86 3 3
14  محمدایمان باغ حماطی 19.79 4 4
15  علی رزم آراه 19.79 4 4
16  فرشاد جلینی 19.71 5 6
17  محمدرضا قاسم نژاد 19.71 5 6
 
 
  تصاویررتبه های اول   
     
 
  تصاویر رتبه های 2 الی 5  
     
 
 
     
نقشه سایت