دانش آموزان کلاس 9/3
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی خسروآبادی 20 1 1
2
 علیرضا کمالی شاه میری
20 1 1
3  علیرضا عاشق حسینی 19.86 2 3
4  محمدجواد غلامی 19.86 2 3
5  فؤاد منوچهری 19.77 3 5
6  مهرداد برزگر 19.64 4 7
7  علی طاهر آبادی 19.50 5 9
8  سیدامیرمحمد موسوی 19.50 5 9
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت