دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 آرش تهمتن
20 1 1
2  سینا سلگی 20 1 1
3  مجید عباس زاده 20 1 1
4  پارسا مرتضائی فر 20 1 1
5  علیرضا سلیمانی فر 19.98 2 11
6  محمدمهدی کمالی 19.98 2 11
7  علی مرادی 19.95 3 16
8  علیرضا کریم زاده 19.79 4 31
9  علیرضا عزیزپور 19.71 5 37
10  مهدی ملکی 19.71 5 37
11  محمدعرفان یوسفی سرمد 19.71 5 37
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت